ReadyPlanet.com
dot
เลือกภาษา
dot
dot
แผนกอาหารเสริม
dot
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย


Link to Prowell Nutritions website
สืบสถานะพัศดุ


ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย

 

บริษัท กฤติยา รอยัล จำกัด มีความยินดีเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เคอาร์ โบนาไฟด์ (KR Bonafide) แก่บริษัท ห้าง ร้าน หรือ บุคคล ทั่วไป ที่สนใจสมัครรับ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ของบริษัทไปจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนประจำจังหวัด โดยผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

กรณีนิติบุคคล                                                                                            

 

 

 

 

 • มีพื้นที่สำหรับวางโชว์สินค้า และเอกสาร
 • มีพนักงานที่สามารถอธิบาย ตอบคำถาม ลูกค้าได้

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • หนังสือจดทะเบียน บริษัท ห้าง ร้าน
 • แบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทน

กรณีบุคคลทั่วไป

 

 • รักงานขาย อดหน ขยัน
 • มีความรู้ในพื้นที่ ที่ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย

เอกสารประกอบการสมัคร :

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. แบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทน

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องขอแบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทนจากบริษัท โดยดาวน์โลดแบบฟอมร์หรือติดต่อขอจากบริษัท กรอกรายละเอียดและแนบพร้อมเอกสารประกอบข้างต้น  โดยสามารถติดต่อบริษัท  ได้ทางช่องทาดังนี้

 1. อีเมล์   โดยพิมพ์ชื่อ และอีเมล์แอดเดรส พร้อมระบุความจำนงในจังหวัดที่ท่านต้องการเป็นตัวแทน
 2. โทร     02-8115473 แจ้งชื่อ และ ความประสงค์ขอสมัคเป็นตัวแทน
 3. แฟกซ์  02-8114095 ระบุชื่อ และความจำนงในจังหวัดที่ท่านต้องการเป็นตัวแทน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
 4. สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายไปที่ บริษัท กฤติยา รอยัล จำกัด เลขที่ 129/38 หมู่ 4  ถนนเพชรเกษม แขวงอ้อมน้อย เขตกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้พิจารณารับท่านเป็นตัวแทนแล้ว จะทำการติดต่อกลับ พร้อมแนบแบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทนไปให้ท่านต่อไป

 

สิทธิประโยชน์ของตัวแทน

 

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัคร
 • ได้รับสิทธิเข้ารับการอบรมกับทางบริษัทตามกำหนดการที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนจำหน่าย
 • ได้รับข่าวสารด้านอาหารเสริมและสุขภาพ จำนวน 2 เดือนต่อครั้ง
 • ได้รับเอกสารสนับสนุนการขายจากบริษัท 
 • ได้รับคู่มือการขาย 1ชุด
 • สามารถขอความช่วยเหลือด้านข้อมูล การสนับสนุนการขายได้ตลอดเวลาในช่วง 8:00 - 20:00 ระหว่างจันทร์ถึงเสาร์
 • ได้รับแพคเกทสินค้าตังอย่างสำหรับสาธิต 1ชุด
 • ได้รับสิทธิสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในราคาพิเศษ
 • ได้รับเอกสารสินค้า ข่าวสาร และ โปรโมชั่นล่วงหน้า
 • ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากทางบริษัทในอนาคต
 • บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ฟรีในเขตกรุงเทพและปริมนฑล และบวกค่าส่งเพิ่มกรณีต่างจังหวัด
 • ตัวแทนสามารถทำการตลาดโดยอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด