ReadyPlanet.com
dot
เลือกภาษา
dot
dot
แผนกอาหารเสริม
dot
bulletสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
bulletติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย


Link to Prowell Nutritions website
สืบสถานะพัศดุ


กฤติยา รอยัล

บริษัท กฤติยา รอยัลจำกัด (KRITTIYA ROYAL LTD.)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2544 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชำนาญสูงมากกว่า 20ปี ทางด้าน เทคนิคความรู้ การตลาด การขาย

การส่งออกและนำเข้า วัตถุผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส เนื้อสัมผัสอาหาร สารสกัดต่างๆจากธรรมชาติและ

สังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์นม  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สุขภาพ สารเคมีต่างๆ รวมถึงเวชภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม อาหาร ยา เครื่องสำอาง โรงพยาบาล และ ผู้ค้าปลีก ทุกระดับ

ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ 2 แผนก และหน่วยงานสนับสนุน 3 ส่วน

แผนกสเปเชียลตี้ส์ (Specialties)
ทำหน้าที่ นำเข้า และ จัดจำหน่าย กระจายสินค้า สินค้าเคมีภัณท์อาหาร วัตถุเจิอปนอาหาร วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส เนื้อสัมผัสอาหาร สารสกัดต่างๆจากธรรมชาติและสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์นม วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสุขภาพ วิตามิน แร่ธาตุ และ เคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทีมขายมีความรู้ ประสบการณ์สูง เพื่อสามารถแนะนำ คันคว้า สนับสนุนข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และบริการหลังการขายด้วยความเต็มใจ
แผนกอาหารเสริม(Food Supplement)

ทำหน้าที่ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร เคอาร์ โบนาไฟด (KR Bonafide) ซึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 9รายการ ได้แก่ MilkCal D, TruCollagen, TruFIT, TruFOS, TruOmeg3, Plant Sterol, Potassium, Altramore และ Vitamore BACE และผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ (ProMax) จากเวย์นมธรรมชาติ

แผนกรับจ้างผลิตวัตถุดิบอาหารชนิดผง (OEM Dry Mixed)  
ทำหน้าที่รับจ้างผสม ผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ วัตถุดิบอาหารตามความต้องการของลูกค้า(specification) โดยขบวนการผสมแบบผงแห้ง บรรจุในภาชนะบรรจุ ติดฉลาก ตามความต้องการของลูกค้า
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด